Μαστογραφία:

Ετησίως μετά την ηλικία των 40 ετών, ενώ σε γυναίκες με ιστορικό θα πρέπει να ξεκινά νωρίτερα.

Τεστ Παπανικολάου:

Ανιχνεύει το 90% των περιστατικών καρκίνου, από την ηλικία των 20-25 ετών έως 60 ετών, ακόμη όσες έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του HPV. Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.