Διερεύνηση, διάγνωση & σταδιοποίηση νεοπλασματικής νόσου.