Δυνατότητα διενέργειας ειδικών ογκολογικών πράξεων και χειρισμών στο ιατρείο μας.