Υπηρεσίες στο ιατρείο...

Υπηρεσίες Παρεχόμενες στο ιατρείο μας

ΔΕΙΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Διερεύνηση, διάγνωση & σταδιοποίηση (staging) νεοπλασματικής νόσου.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Χάραξη ενδεδειγμένης θεραπευτικής στρατηγικής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Παρακολούθηση (Follow up) ασθενών βάση πρωτοκόλλων του N.C.C.N. (National Comprensive Cancer Network)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΝΟΥ
Αντιμετώπιση νεοπλασματικού πόνου
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ

Διερεύνηση κληρονομικής προδιάθεσης νεοπλασματικής νόσου

Παροχή συμβουλευτικής για πρωτογενή πρόληψη

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διενέργεια ογκολογικών πράξεων

Κλινικός και υπερηχογραφικός (προληπτικός) έλεγχος μαστού

Μικρονοσηλεία κατ΄οίκον

Παρέχουμε, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη ογκολογική ιατρική φροντίδα με επαγγελματικό τρόπο, αλλά να είναι άνετη και στο μέτρο του δυνατού στο οικείο περιβάλλον του πάσχοντα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες για όλες τις ανάγκες υγείας του ογκολογικού ασθενούς

5.000

Ασθενείς

24

Ώρες το 24ωρο

7

Ημέρες την εβδομάδα

15

Χρόνια εμεπειρίας

GET IN TOUCH...

To arrange a consultation or workshop, send us a message.