Χάρη στην ιατρική έρευνα, οι επιλογές θεραπείας, σε πολλούς τύπους καρκίνου και για ποικίλους πληθυσμούς ασθενών, αυξάνονται σε αριθμό και αποτελεσματικότητα, με επιπλέον όφελος την ελαχιστοποίηση των παρενεργειών και την μεγιστοποίηση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η πρόληψη του καρκίνου, ωστόσο, παραμένει
Περισσότερα